Zbornik sa Konferencije Mediji i ekonomija koja je održana na Visokoj školi “Banja Luka College” možete pronaći u bibliotekama Bosne i Hercegovine. Čestitamo autorima i zahvaljujemo na učešću. Međunarodna naučna konferencija Mediji i ekonomija septembar, 2021. International Scientific Conference Media and Economy ZBORNIK RADOVA

Sedma međunarodna naučna konferencija Mediji i ekonomija održana je online u organizaciji Visoke škole “Banja Luka College”. Partneri konferencije su i ove godine bili Fakultet za menadžment u Sremskim Karlovcima, Univerziteta “Union Nikola Tesla” Beograd, Fakultet za ekonomiju i informatiku Novo Mesto, Slovenija i Visoka škola modernog biznisa Beograd. Svoja istraživanja izložili su autori iz … Continue reading Održana sedma međunarodna naučna konferencija Mediji i ekonomija

Ministar prosvjete i kulture Vlade RS, Dane Malešević, otvorio je međunarodnu naučnu konferenciju „Mediji i ekonomija“, održanu na Visokoj školi „Banja Luka College“. Obraćajući se učesnicima konferencije i gostima, ministar Malešević je izrazio zadovoljstvo što visokoškolske ustanove iz Republike Srpske, kao što je BLC,  uspostavljaju mostove saradnje sa okruženjem baveći se aktuelnim temama iz oblasti … Continue reading Ministar prosvjete i kulture Vlade Republike Srpske otvorio naučni skup „Digitalizacija medija i ekonomija postindustrijskog doba“

Međunarodna naučna konferencija „Mediji i ekonomija“ održana je i ove godine na Visokoj školi „Banja Luka College“, uz podršku Ministarstva nauke i tehnologije RS, NLB banke i Novinske agencije RS, kao i brojnih predstavnika struke i nauke. Organizatori treće po redu konferencije su Visokoškolska ustanova „Banja Luka College“, Fakultet za menadžment u Sremskim Karlovcima Univerziteta … Continue reading Održana treća međunarodno naučna konferenciji Mediji i ekonomija

Konferencija Mediji i ekonomija, pod nazivom Etika u medijima i ekonomiji održana je juče u prostorijama Visoke škole “Banja Luka College” i Visoke škole za menadžment u Sremskim Karlovcima, Univerziteta Union Nikola Tesla u Beogradu, a u čijem radu učestvuju poznati i priznati naučnici iz oblasti medija, ekonomije, kulture, pedagogije, prava i drugih značajnih naučnih … Continue reading Održana druga međunarodna naučna konferencija Mediji i ekonomija, pod nazivom “Etika u medijima i poslovanju”