Naučna konferencija Mediji i ekonomija održava se svake godine u septembru na Visokoškolskoj ustanovi „BANJA LUKA COLLEGE“ u Banja Luci.

Organizatori Konferencije su Visokoškolska ustanova „Banja Luka College“, Fakultet za menadžment u Sremskim Karlovcima, Univerziteta „Union Nikola Tesla„ Beograd, Fakultet za ekonomiju i informatiku Novo Mesto, Slovenija i Visoka škola modernog biznisa Beograd.

Članovi naučnog odbora dolaze iz Srbije, Makedonije, Slovenije, Albanije, Italije, Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

Konferencija je prepoznata od strane Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske, te je dobila značajnu kategorizaciju i klasifikaciju.

Na konferenciji se pokušava dati značaj savremenim temama iz oblasti medija i ekonomije, dematerijalizaciji novca, “just-in-time” proizvodnji, nestanku fizičkog kapitala i e-poslovanju u ekonomiji a što zahtijeva reorganizaciju poslovnih organizacija kroz primjenu informatičke tehnologije i Interneta. Osim toga, razvoj novih tehnologija rezultovao je promjenama u navikama čitalaca i gledalaca, što je onda povećalo značaj internetskih izdanja, ali je na drugoj strani otvorilo problem finansiranja proizvodnje novinarskog sadržaja.

Važno je pomenuti i da se ljudski rad u postindustrijsko doba značajno promijenio u različitim dimenzijama i na različitim nivoima, odnosno i u formi i u sadržaju. Dogodile su se i promjene u funkciji elemenata društvenih sistema zbog nove podjele rada obilježene daljnjom specijalizacijom, potrebom za višim obrazovanjem i diferencijacijom postojećih djelatnosti i zanimanja, ali i nastankom sasvim novih djelatnosti (tercijarizacija) te nestankom starih, sada nepotrebnih (deindustrijalizacija).

0
Učesnika
0
Godina
0
Teme radova