Poziv za učešće na IV međunarodnoj naučnoj konferenciji Mediji i ekonomija

POZIV

Za učešće na IV međunarodnoj naučnoj konferenciji Mediji i ekonomija, koja će se održati 14.9.2018. na Visokoškolskoj ustanovi  „BANJA LUKA COLLEGE“ u Banja Luci.

Digitalizacija medija i ekonomija postindustrijskog doba

Organizatori Konferencije su Visokoškolska ustanova „Banja Luka College“, Fakultet za menadžment u Sremskim Karlovcima, Univerziteta Union Nikola Tesla„  Beograd i Visoka škola modernog biznisa Beograd

Tema naučnog skupa je „Digitalizacija medija i ekonomija postindustrijskog doba“, a članovi  naučnog odbora dolaze iz Srbije, Makedonije, Slovenije, Albanije, Italije, Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

Posljednjih trideset godina svjedoci smo postepenog prelaska svih vidova komunikacija iz klasičnih, analognih, u digitalne tehnologije. Osnovni razlozi leže u činjenici da digitalni signal ima sljedeće osobine:  znatno je otporniji na uticaj smetnji u postupku prenosa, pogodniji je za prenos kroz savremene sisteme sa ogromnim kapacitetima (brzinama prenosa) i pogodniji je zapis za višestruko čitanje.

Svjedoci smo da se se medijske industrije suočile sa izazovom digitalizacije. Razvoj novih tehnologija rezultirao je tektonskim promjenama u navikama čitalaca i gledalaca, što je onda povećalo značaj internetskih izdanja, ali je na drugoj strani otvorilo problem finansiranja proizvodnje novinarskog sadržaja.

Medijske kuće nisu znale naplatiti svoj proizvod i medijski sadržaj na internetu, niti su uspijevale privoljeti čitaoce da ga plate. Čitaoci su bili naviknuti da je internet besplatan, a na njihovom medijskom sadržaju zarađivale su kompanije poput Googlea i Facebooka. Uz stalan pad štampanih izdanja, to je štampane medije dovelo pred velike izazove, koje mnogi nisu uspjeli preživjeti. Prema tome, naglasak ovogodišnje konferencije stavlja se upravo na digitalizaciju medija, promjene koje doživljavaju elektronski sa jedne, i štampani mediji sa druge strane. Problem opstanka, paralele “starog i novog” vremena.

Osim toga, nova naučno tehnološka otkrića izazvala su promjene u razvoju tercijalnog sektora odnosno uslužnih djelatnosti. Zato se novo doba naziva postindustrijsko doba ili informatičko doba. U njemu se razvija globalizacija i velika ekonomska polarizacija između sjevera i juga svijeta.

Prodori nauke i visoke tehnologije postala su osnovna obilježja postindustrijskog doba. Prioritet dobijaju one tehnologije koje primjenjuju nauku, znanje i informacije, a štede radnu snagu, sirovine i prirodnu sredinu. Postindustrijsko doba donijelo je brojna obiljeležja koja možemo podeliti u tri grupe: prestruktuiranje proizvodnje, globalna međuzavisnost i novi globalni problemi.

Na konferenciji ćemo pokušati dati značaj dematerijalizaciji novca, “just-in-time” proizvodnji, nestanku fizičkog kapitala i e-poslovanju u ekonomiji a što zahtijeva reorganizaciju poslovnih organizacija kroz primjenu informatičke tehnologije i Interneta. Važno je pomenuti i da se ljudski rad u postindustrijsko doba se značajno promijenio u različitim dimenzijama i na različitim nivoima, odnosno i u formi i u sadržaju. Dogodile su se i promjene u funkciji elemenata društvenih sistema zbog nove podjele rada obilježene daljnjom specijalizacijom, potrebom za višim obrazovanjem i diferencijacijom postojećih djelatnosti i zanimanja, ali i nastankom sasvim novih djelatnosti (tercijarizacija) te nestankom starih, sada nepotrebnih (deindustrijalizacija). Zatim, dogodila se promjena i u granicama društva i njegove i okoline, ali i u okolini samoj.

Pozivamo Vas da iskustva i naučna saznanja, do kojih ste došli u procesu istraživanja, predočite naučnicima i stručnjacima iz različitih oblasti u okviru glavne teme za pisanje radova:

 • Digitalizacija medija
 • Opstanak štampanih medija
 • Tehnološke inovacije i mediji
 • Etički izazovi digitalizacije
 • Modeli pretplate
 • Jezik Interneta
 • Sloboda medija
 • Novi mediji
 • Budućnost radija
 • Terorizam i mediji
 • Migracije i ekonomije
 • Buduća slika Evrope
 • Izazovi tehnoloških inovacija
 • Globalni mediji i mladi
 • Korporativni kapitalizam i mediji
 • Etika i globalizacija
 • Autorska prava
 • Uticaj medija na djecu
 • Javni servisi u tržišnoj ekonomiji
 • Odnos politike i medija
 • Uloga i značaj medija u ekonomiji
 • Obrazovanje i digitalizacija medija
 • Zaštita životne sredine i obrazovanje
 • Ekološki menadžment i društvena odgovornost
 • Opismenjavanje u ekonomiji
 • Društvene inovacije i preduzetništvo
 • Outsourcing u globalnoj ekonomiji
 • Nestandardni oblici zapošljavanja
 • Odliv mozgova iz zemalja u razvoju
 • Virtualizacija preduzeća
 • Upravljanje procesom tranzicije ka održivoj potrošnji
 • Privatno vlasništvo i ekonomski rast –ograničenja i izazovi
 • Digitalna transformacija gradova – stvaranje pametnih gradova
 • Izrada i primjena e-marketinške strategije u poslovanju preduzeća
 • Ekonomske implikacije migracija
 • Inovacije budućnosti – trendovi, prilike
 • Korištenje novih medija u internoj komunikaciji
 • Teorija igara i njezina upotreba u rješavanju ekonomskih problema
 • Značaj i vrednovanje intelektualnog kapitala u okviru nematrijalne imovine
 • Primjena moderne informacijske i komunikacijske tehnologije
 • Integrisani urbani razvoj

 

Pozivamo Vas da uzmete učešće u radu skupa, sa ili bez rada. Učesnici koji žele da učestvuju sa radom, treba da pošalju prijavu na e-mail medijiiekonomija@blc.edu.ba (subjekt: međunarodna konferencija).

Uputstvo autorima za izradu radova:

 • Referat za naučnu konferenciju treba biti obima do 10 strana A-4) pisanog na maternjem i/ili engleskom jeziku (Times New Roman, 12 pt, prored 1,5, margine 2,5, naslovi velika slova).

 

Kotizaciju za učešće na Konferenciji za autore u iznosu od 50 KM (25 evra), a za koautore 30 KM (15 evra),  potrebno je uplatiti na žiro račun BLC-a broj 154921 – 2002636872 kod Intesa Sanpaolo banka, sa naznakom za naučni skup „Digitalizacija medija i ekonomija postindustrijskog doba“

Kotizacija Kotizacija za autore Kotizacija za koautore Kotizacija za magistrante i doktorante Kotizacija za učesnike bez rada
do 25.8.2015. 50 KM (25 evra) 30 KM (15 evra) 30 KM ( 15 evra) 20 KM ( 10 evra)

 

Rokovi:

 • –        rok za predaju sažetka rada:                     15.07.2018.
 • –        rok za prijem kompletnog rada                30.07.2018.
 • –        rok za recenzije i odgovore autorima       25.08.2018.
 • –        uplata kotizacije                                            01.09.2018.

 

Svi radovi biće štampani prije konferencije u Zborniku radova https://www.blc.edu.ba/mes-2015/

Troškove smještaja snose učesnici Konferencije, a detalje o preporučenom smještaju moguće je naći na web stranici Turističke organizacije grada Banja Luka http://www.banjaluka-tourism.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=113:hotel-bosna&Itemid=64&lang=en

PREUZMITE DOKUMENT

0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.