Poziv za učešće na V međunarodnoj naučnoj konferenciji Mediji i ekonomija, koja će se održati 20.9.2019.

POZIV

Za učešće na V međunarodnoj naučnoj konferenciji Mediji i ekonomija, koja će se održati 20.9.2019. na Visokoškolskoj ustanovi „BANJA LUKA COLLEGE“ u Banja Luci.

Organizatori Konferencije su Visokoškolska ustanova „Banja Luka College“, Fakultet za menadžment u Sremskim Karlovcima, Univerziteta „Union Nikola Tesla„ Beograd i Visoka škola modernog biznisa Beograd. 

Članovi naučnog odbora dolaze iz Srbije, Makedonije, Slovenije, Albanije, Italije, Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

Na konferenciji ćemo pokušati dati značaj savremenim temama iz oblasti medija i ekonomije, dematerijalizaciji novca, “just-in-time” proizvodnji, nestanku fizičkog kapitala i e-poslovanju u ekonomiji a što zahtijeva reorganizaciju poslovnih organizacija kroz primjenu informatičke tehnologije i Interneta. Osim toga, razvoj novih tehnologija rezultovao je promjenama u navikama čitalaca i gledalaca, što je onda povećalo značaj internetskih izdanja, ali je na drugoj strani otvorilo problem finansiranja proizvodnje novinarskog sadržaja.

Važno je pomenuti i da se ljudski rad u postindustrijsko doba značajno promijenio u različitim dimenzijama i na različitim nivoima, odnosno i u formi i u sadržaju. Dogodile su se i  promjene u funkciji elemenata društvenih sistema zbog nove podjele rada obilježene daljnjom specijalizacijom, potrebom za višim obrazovanjem i diferencijacijom postojećih djelatnosti i zanimanja, ali i nastankom sasvim novih djelatnosti (tercijarizacija) te nestankom starih, sada nepotrebnih (deindustrijalizacija). Zatim, dogodila se promjena i u granicama društva i njegove i okoline, ali i u okolini samoj. Upravo takva iskustva i naučna saznanja, do kojih ste došli u procesu istraživanja, nama su dragocjena i želimo da ih predočite naučnicima i stručnjacima iz različitih oblasti u okviru glavne teme za pisanje radova:

 • Digitalizacija medija
 • Opstanak štampanih medija
 • Tehnološke inovacije i mediji
 • Etički izazovi digitalizacije
 • Modeli pretplate
 • Jezik Interneta
 • Sloboda medija
 • Novi mediji
 • Budućnost radija
 • Terorizam i mediji
 • Migracije i ekonomije
 • Buduća slika Evrope
 • Izazovi tehnoloških inovacija
 • Globalni mediji i mladi
 • Korporativni kapitalizam i mediji
 • Etika i globalizacija
 • Autorska prava
 • Uticaj medija na djecu
 • Javni servisi u tržišnoj ekonomiji
 • Odnos politike i medija
 • Uloga i značaj medija u ekonomiji
 • Obrazovanje i digitalizacija medija
 • Zaštita životne sredine i obrazovanje
 • Ekološki menadžment i društvena odgovornost
 • Opismenjavanje u ekonomiji
 • Društvene inovacije i preduzetništvo
 • Outsourcing u globalnoj ekonomiji
 • Nestandardni oblici zapošljavanja
 • Odliv mozgova iz zemalja u razvoju
 • Virtualizacija preduzeća
 • Upravljanje procesom tranzicije ka održivoj potrošnji
 • Privatno vlasništvo i ekonomski rast – ograničenja i izazovi
 • Digitalna transformacija gradova – stvaranje pametnih gradova
 • Izrada i primjena e-marketinške strategije u poslovanju preduzeća
 • Ekonomske implikacije migracija
 • Inovacije budućnosti – trendovi, prilike
 • Korištenje novih medija u internoj komunikaciji
 • Teorija igara i njezina upotreba u rješavanju ekonomskih problema
 • Značaj i vrednovanje intelektualnog kapitala u okviru nematrijalne imovine
 • Primjena moderne informacijske i komunikacijske tehnologije
 • Integrisani urbani razvoj

Pozivamo Vas da uzmete učešće u radu skupa, sa ili bez rada. Učesnici koji žele da učestvuju sa radom, treba da pošalju prijavu na e-mail medijiiekonomija@blc.edu.ba (subjekt: međunarodna konferencija).

Uputstvo autorima za izradu radova:

– Referat za naučnu konferenciju treba biti obima do 10 strana A-4) pisanog na maternjem i/ili engleskom jeziku (Times New Roman, 12 pt, prored 1,5, margine 2,5, naslovi velika slova).

Kotizaciju za učešće na Konferenciji za autore u iznosu od 50 KM (25 evra), a za koautore 30 KM (15 evra), potrebno je uplatiti na žiro račun BLC-a broj 154921 – 2002636872 kod Intesa Sanpaolo banka, sa naznakom za naučni skup Mediji i ekonomija.

Kotizacija Kotizacija za autore Kotizacija za koautore Kotizacija za magistrante i doktorante Kotizacija za učesnike bez rada
Do 25.08. 2019. 50 KM (25 evra) 50 KM (25 evra) 30 KM (15 evra) 20 KM (10 evra)

Rokovi:

 • – rok za predaju sažetka rada: 15.07.2019.
 • – rok za prijem kompletnog rada 30.07.2019.
 • – rok za recenzije i odgovore autorima 25.08.2019.
 • – uplata kotizacije 25.08.2019.

Svi radovi biće štampani prije konferencije u Zborniku radova https://www.blc.edu.ba/mes- 2015/

Troškove smještaja snose učesnici Konferencije, a detalje o preporučenom smještaju moguće je naći na web stranici Turističke organizacije grada Banja Luka http://www.banjalukatourism.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=113:hotelbosna& Itemid=64&lang=en

Poziv

0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.