POZIV – Za učešće na VII međunarodnoj naučnoj konferenciji Mediji i ekonomija

POZIV

Za učešće na VII međunarodnoj naučnoj konferenciji Mediji i ekonomija, koja će se održati online putem u septembru 2021. na Visokoškolskoj ustanovi „BANJA LUKA COLLEGE“ u Banja Luci.

Organizatori Konferencije su Visokoškolska ustanova „Banja Luka College“, Fakultet za menadžment u Sremskim Karlovcima, Univerziteta „Union Nikola Tesla„ Beograd, Fakultet za ekonomiju i informatiku Novo Mesto, Slovenija i Visoka škola modernog biznisa Beograd.

Članovi naučnog odbora dolaze iz Srbije, Makedonije, Slovenije, Albanije, Italije, Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

Iskustva i naučna saznanja, do kojih ste došli u procesu istraživanja, nama su dragocjena i želimo da ih predočite naučnicima i stručnjacima iz različitih oblasti u okviru glavne teme za pisanje radova:

 • Opismenjavanje u ekonomiji
 • Društvene inovacije i preduzetništvo
 • Outsourcing u globalnoj ekonomiji
 • Digitalizacija medija
 • Opstanak štampanih medija
 • Tehnološke inovacije i mediji
 • Etički izazovi digitalizacije
 • Modeli pretplate
 • Jezik Interneta
 • Sloboda medija
 • Značaj i vrednovanje intelektualnog kapitala u okviru nematrijalne imovine
 • Primjena moderne informacijske i komunikacijske tehnologije
 • Integrisani urbani razvoj
 • Novi mediji
 • Budućnost radija
 • Terorizam i mediji
 • Migracije i ekonomije
 • Buduća slika Evrope
 • Izazovi tehnoloških inovacija
 • Globalni mediji i mladi
 • Korporativni kapitalizam i mediji
 • Etika i globalizacija
 • Autorska prava
 • Uticaj medija na djecu
 • Javni servisi u tržišnoj ekonomiji
 • Odnos politike i medija
 • Uloga i značaj medija u ekonomiji
 • Obrazovanje i digitalizacija medija
 • Zaštita životne sredine i obrazovanje
 • Ekološki menadžment i društvena odgovornost
 • Nestandardni oblici zapošljavanja
 • Odliv mozgova iz zemalja u razvoju
 • Virtualizacija preduzeća
 • Upravljanje procesom tranzicije ka održivoj potrošnji
 • Privatno vlasništvo i ekonomski rast – ograničenja i izazovi
 • Digitalna transformacija gradova – stvaranje pametnih gradova
 • Izrada i primjena e-marketinške strategije u poslovanju preduzeća
 • Ekonomske implikacije migracija
 • Inovacije budućnosti – trendovi, prilike
 • Korištenje novih medija u internoj komunikaciji
 • Teorija igara i njezina upotreba u rješavanju ekonomskih problema

Pozivamo Vas da uzmete učešće u radu skupa, sa ili bez rada. Učesnici koji žele da učestvuju sa radom, treba da pošalju prijavu na e-mail medijiiekonomija@blc.edu.ba (subjekt: međunarodna konferencija).

Uputstvo autorima za izradu radova:

– Referat za naučnu konferenciju treba biti obima do 10 strana A-4) pisanog na maternjem i/ili engleskom jeziku (Times New Roman, 12 pt, prored 1,5, margine 2,5, naslovi velika slova).

Kotizaciju za učešće na Konferenciji se ne naplaćuje.

Rokovi:

 • rok za predaju sažetka rada: 15.07.2021.
 • rok za prijem kompletnog rada 30.07.2021.
 • rok za recenzije i odgovore autorima 25.08.2021.

Lik za pristup konferenciji biće naknadno dodijeljen autorima i učesnicima.

Svi radovi biće štampani prije konferencije u Zborniku radova http://mes.blc.edu.ba/

0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.