POZIV

Za učešće na VII međunarodnoj naučnoj konferenciji Mediji i ekonomija, koja će se održati online putem u septembru 2021. na Visokoškolskoj ustanovi „BANJA LUKA COLLEGE“ u Banja Luci.

Organizatori Konferencije su Visokoškolska ustanova „Banja Luka College“, Fakultet za menadžment u Sremskim Karlovcima, Univerziteta „Union Nikola Tesla„ Beograd, Fakultet za ekonomiju i informatiku Novo Mesto, Slovenija i Visoka škola modernog biznisa Beograd.

Članovi naučnog odbora dolaze iz Srbije, Makedonije, Slovenije, Albanije, Italije, Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

Iskustva i naučna saznanja, do kojih ste došli u procesu istraživanja, nama su dragocjena i želimo da ih predočite naučnicima i stručnjacima iz različitih oblasti u okviru glavne teme za pisanje radova:

 • Opismenjavanje u ekonomiji
 • Društvene inovacije i preduzetništvo
 • Outsourcing u globalnoj ekonomiji
 • Digitalizacija medija
 • Opstanak štampanih medija
 • Tehnološke inovacije i mediji
 • Etički izazovi digitalizacije
 • Modeli pretplate
 • Jezik Interneta
 • Sloboda medija
 • Značaj i vrednovanje intelektualnog kapitala u okviru nematrijalne imovine
 • Primjena moderne informacijske i komunikacijske tehnologije
 • Integrisani urbani razvoj
 • Novi mediji
 • Budućnost radija
 • Terorizam i mediji
 • Migracije i ekonomije
 • Buduća slika Evrope
 • Izazovi tehnoloških inovacija
 • Globalni mediji i mladi
 • Korporativni kapitalizam i mediji
 • Etika i globalizacija
 • Autorska prava
 • Uticaj medija na djecu
 • Javni servisi u tržišnoj ekonomiji
 • Odnos politike i medija
 • Uloga i značaj medija u ekonomiji
 • Obrazovanje i digitalizacija medija
 • Zaštita životne sredine i obrazovanje
 • Ekološki menadžment i društvena odgovornost
 • Nestandardni oblici zapošljavanja
 • Odliv mozgova iz zemalja u razvoju
 • Virtualizacija preduzeća
 • Upravljanje procesom tranzicije ka održivoj potrošnji
 • Privatno vlasništvo i ekonomski rast – ograničenja i izazovi
 • Digitalna transformacija gradova – stvaranje pametnih gradova
 • Izrada i primjena e-marketinške strategije u poslovanju preduzeća
 • Ekonomske implikacije migracija
 • Inovacije budućnosti – trendovi, prilike
 • Korištenje novih medija u internoj komunikaciji
 • Teorija igara i njezina upotreba u rješavanju ekonomskih problema

Pozivamo Vas da uzmete učešće u radu skupa, sa ili bez rada. Učesnici koji žele da učestvuju sa radom, treba da pošalju prijavu na e-mail medijiiekonomija@blc.edu.ba (subjekt: međunarodna konferencija).

Uputstvo autorima za izradu radova:

– Referat za naučnu konferenciju treba biti obima do 10 strana A-4) pisanog na maternjem i/ili engleskom jeziku (Times New Roman, 12 pt, prored 1,5, margine 2,5, naslovi velika slova).

Kotizaciju za učešće na Konferenciji se ne naplaćuje.

Rokovi:

 • rok za predaju sažetka rada: 15.07.2021.
 • rok za prijem kompletnog rada 30.07.2021.
 • rok za recenzije i odgovore autorima 25.08.2021.

Lik za pristup konferenciji biće naknadno dodijeljen autorima i učesnicima.

Svi radovi biće štampani prije konferencije u Zborniku radova http://mes.blc.edu.ba/

POZIV

Za učešće na VI međunarodnoj naučnoj konferenciji Mediji i ekonomija, koja će se održati u septembru 2020. na Visokoškolskoj ustanovi „BANJA LUKA COLLEGE“ u Banja Luci.

Organizatori Konferencije su Visokoškolska ustanova „Banja Luka College“, Fakultet za menadžment u Sremskim Karlovcima, Univerziteta „Union Nikola Tesla„ Beograd, Fakultet za ekonomiju i informatiku Novo Mesto, Slovenija i Visoka škola modernog biznisa Beograd.

Članovi naučnog odbora dolaze iz Srbije, Makedonije, Slovenije, Albanije, Italije, Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

Iskustva i naučna saznanja, do kojih ste došli u procesu istraživanja, nama su dragocjena i želimo da ih predočite naučnicima i stručnjacima iz različitih oblasti u okviru glavne teme za pisanje radova:

 • Opismenjavanje u ekonomiji
 • Društvene inovacije i preduzetništvo
 • Outsourcing u globalnoj ekonomiji
 • Digitalizacija medija
 • Opstanak štampanih medija
 • Tehnološke inovacije i mediji
 • Etički izazovi digitalizacije
 • Modeli pretplate
 • Jezik Interneta
 • Sloboda medija
 • Značaj i vrednovanje intelektualnog kapitala u okviru nematrijalne imovine
 • Primjena moderne informacijske i komunikacijske tehnologije
 • Integrisani urbani razvoj
 • Novi mediji
 • Budućnost radija
 • Terorizam i mediji
 • Migracije i ekonomije
 • Buduća slika Evrope
 • Izazovi tehnoloških inovacija
 • Globalni mediji i mladi
 • Korporativni kapitalizam i mediji
 • Etika i globalizacija
 • Autorska prava
 • Uticaj medija na djecu
 • Javni servisi u tržišnoj ekonomiji
 • Odnos politike i medija
 • Uloga i značaj medija u ekonomiji
 • Obrazovanje i digitalizacija medija
 • Zaštita životne sredine i obrazovanje
 • Ekološki menadžment i društvena odgovornost
 • Nestandardni oblici zapošljavanja
 • Odliv mozgova iz zemalja u razvoju
 • Virtualizacija preduzeća
 • Upravljanje procesom tranzicije ka održivoj potrošnji
 • Privatno vlasništvo i ekonomski rast – ograničenja i izazovi
 • Digitalna transformacija gradova – stvaranje pametnih gradova
 • Izrada i primjena e-marketinške strategije u poslovanju preduzeća
 • Ekonomske implikacije migracija
 • Inovacije budućnosti – trendovi, prilike
 • Korištenje novih medija u internoj komunikaciji
 • Teorija igara i njezina upotreba u rješavanju ekonomskih problema

Pozivamo Vas da uzmete učešće u radu skupa, sa ili bez rada. Učesnici koji žele da učestvuju sa radom, treba da pošalju prijavu na e-mail medijiiekonomija@blc.edu.ba (subjekt: međunarodna konferencija).

Uputstvo autorima za izradu radova:

– Referat za naučnu konferenciju treba biti obima do 10 strana A-4) pisanog na maternjem i/ili engleskom jeziku (Times New Roman, 12 pt, prored 1,5, margine 2,5, naslovi velika slova).

Kotizaciju za učešće na Konferenciji za autore u iznosu od 50 KM (25 evra), a za koautore 30 KM (15 evra), potrebno je uplatiti na žiro račun BLC-a broj 154921 – 2002636872 kod Intesa Sanpaolo banka, sa naznakom za naučni skup Mediji i ekonomija.

 • Kotizacija: Do 25.08. 2020.
 • Kotizacija za autore: 50 KM (25 evra)
 • Kotizacija za koautore: 30 KM (15 evra)
 • Kotizacija za magistrante i doktorante: 30 KM (15 evra)
 • Kotizacija za učesnike bez rada: 20 KM (10 evra)

Rokovi:

 • rok za predaju sažetka rada: 15.07.2020.
 • rok za prijem kompletnog rada 30.07.2020.
 • rok za recenzije i odgovore autorima 25.08.2020.
 • uplata kotizacije 30.08.2020.

Svi radovi biće štampani prije konferencije u Zborniku radova http://mes.blc.edu.ba/

Troškove smještaja snose učesnici Konferencije, a detalje o preporučenom smještaju moguće je naći na web stranici Turističke organizacije grada Banja Luka http://www.banjalukatourism.com/index.php?option=com_k2&view=item &id=113:hotelbosna& Itemid=64&lang=en

POZIV

POZIV

Za učešće na V međunarodnoj naučnoj konferenciji Mediji i ekonomija, koja će se održati 20.9.2019. na Visokoškolskoj ustanovi „BANJA LUKA COLLEGE“ u Banja Luci.

Organizatori Konferencije su Visokoškolska ustanova „Banja Luka College“, Fakultet za menadžment u Sremskim Karlovcima, Univerziteta „Union Nikola Tesla„ Beograd i Visoka škola modernog biznisa Beograd. 

Članovi naučnog odbora dolaze iz Srbije, Makedonije, Slovenije, Albanije, Italije, Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

Na konferenciji ćemo pokušati dati značaj savremenim temama iz oblasti medija i ekonomije, dematerijalizaciji novca, “just-in-time” proizvodnji, nestanku fizičkog kapitala i e-poslovanju u ekonomiji a što zahtijeva reorganizaciju poslovnih organizacija kroz primjenu informatičke tehnologije i Interneta. Osim toga, razvoj novih tehnologija rezultovao je promjenama u navikama čitalaca i gledalaca, što je onda povećalo značaj internetskih izdanja, ali je na drugoj strani otvorilo problem finansiranja proizvodnje novinarskog sadržaja.

Važno je pomenuti i da se ljudski rad u postindustrijsko doba značajno promijenio u različitim dimenzijama i na različitim nivoima, odnosno i u formi i u sadržaju. Dogodile su se i  promjene u funkciji elemenata društvenih sistema zbog nove podjele rada obilježene daljnjom specijalizacijom, potrebom za višim obrazovanjem i diferencijacijom postojećih djelatnosti i zanimanja, ali i nastankom sasvim novih djelatnosti (tercijarizacija) te nestankom starih, sada nepotrebnih (deindustrijalizacija). Zatim, dogodila se promjena i u granicama društva i njegove i okoline, ali i u okolini samoj. Upravo takva iskustva i naučna saznanja, do kojih ste došli u procesu istraživanja, nama su dragocjena i želimo da ih predočite naučnicima i stručnjacima iz različitih oblasti u okviru glavne teme za pisanje radova:

 • Digitalizacija medija
 • Opstanak štampanih medija
 • Tehnološke inovacije i mediji
 • Etički izazovi digitalizacije
 • Modeli pretplate
 • Jezik Interneta
 • Sloboda medija
 • Novi mediji
 • Budućnost radija
 • Terorizam i mediji
 • Migracije i ekonomije
 • Buduća slika Evrope
 • Izazovi tehnoloških inovacija
 • Globalni mediji i mladi
 • Korporativni kapitalizam i mediji
 • Etika i globalizacija
 • Autorska prava
 • Uticaj medija na djecu
 • Javni servisi u tržišnoj ekonomiji
 • Odnos politike i medija
 • Uloga i značaj medija u ekonomiji
 • Obrazovanje i digitalizacija medija
 • Zaštita životne sredine i obrazovanje
 • Ekološki menadžment i društvena odgovornost 
 • Opismenjavanje u ekonomiji
 • Društvene inovacije i preduzetništvo
 • Outsourcing u globalnoj ekonomiji
 • Nestandardni oblici zapošljavanja
 • Odliv mozgova iz zemalja u razvoju
 • Virtualizacija preduzeća 
 • Upravljanje procesom tranzicije ka održivoj potrošnji
 • Privatno vlasništvo i ekonomski rast – ograničenja i izazovi
 • Digitalna transformacija gradova – stvaranje pametnih gradova
 • Izrada i primjena e-marketinške strategije u poslovanju preduzeća 
 • Ekonomske implikacije migracija
 • Inovacije budućnosti – trendovi, prilike 
 • Korištenje novih medija u internoj komunikaciji
 • Teorija igara i njezina upotreba u rješavanju ekonomskih problema 
 • Značaj i vrednovanje intelektualnog kapitala u okviru nematrijalne imovine
 • Primjena moderne informacijske i komunikacijske tehnologije
 • Integrisani urbani razvoj

Pozivamo Vas da uzmete učešće u radu skupa, sa ili bez rada. Učesnici koji žele da učestvuju sa radom, treba da pošalju prijavu na e-mail medijiiekonomija@blc.edu.ba (subjekt: međunarodna konferencija).

Uputstvo autorima za izradu radova:

– Referat za naučnu konferenciju treba biti obima do 10 strana A-4) pisanog na maternjem i/ili engleskom jeziku (Times New Roman, 12 pt, prored 1,5, margine 2,5, naslovi velika slova).

Kotizaciju za učešće na Konferenciji za autore u iznosu od 50 KM (25 evra), a za koautore 30 KM (15 evra), potrebno je uplatiti na žiro račun BLC-a broj 154921 – 2002636872 kod Intesa Sanpaolo banka, sa naznakom za naučni skup Mediji i ekonomija.

Kotizacija Kotizacija za autore Kotizacija za koautore Kotizacija za magistrante i doktorante Kotizacija za učesnike bez rada
Do 25.08. 2019.50 KM (25 evra)50 KM (25 evra)30 KM (15 evra)20 KM (10 evra)

Rokovi:

 • – rok za predaju sažetka rada: 15.07.2019.
 • – rok za prijem kompletnog rada 30.07.2019.
 • – rok za recenzije i odgovore autorima 25.08.2019.
 • – uplata kotizacije 25.08.2019.

Svi radovi biće štampani prije konferencije u Zborniku radova https://www.blc.edu.ba/mes- 2015/

Troškove smještaja snose učesnici Konferencije, a detalje o preporučenom smještaju moguće je naći na web stranici Turističke organizacije grada Banja Luka http://www.banjalukatourism.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=113:hotelbosna& Itemid=64&lang=en

Poziv

Agenda

POZIV

Za učešće na IV međunarodnoj naučnoj konferenciji Mediji i ekonomija, koja će se održati 14.9.2018. na Visokoškolskoj ustanovi  „BANJA LUKA COLLEGE“ u Banja Luci.

 „Digitalizacija medija i ekonomija postindustrijskog doba

Organizatori Konferencije su Visokoškolska ustanova „Banja Luka College“, Fakultet za menadžment u Sremskim Karlovcima, Univerziteta Union Nikola Tesla„  Beograd i Visoka škola modernog biznisa Beograd

Tema naučnog skupa je „Digitalizacija medija i ekonomija postindustrijskog doba“, a članovi  naučnog odbora dolaze iz Srbije, Makedonije, Slovenije, Albanije, Italije, Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

Posljednjih trideset godina svjedoci smo postepenog prelaska svih vidova komunikacija iz klasičnih, analognih, u digitalne tehnologije. Osnovni razlozi leže u činjenici da digitalni signal ima sljedeće osobine:  znatno je otporniji na uticaj smetnji u postupku prenosa, pogodniji je za prenos kroz savremene sisteme sa ogromnim kapacitetima (brzinama prenosa) i pogodniji je zapis za višestruko čitanje.

Svjedoci smo da se se medijske industrije suočile sa izazovom digitalizacije. Razvoj novih tehnologija rezultirao je tektonskim promjenama u navikama čitalaca i gledalaca, što je onda povećalo značaj internetskih izdanja, ali je na drugoj strani otvorilo problem finansiranja proizvodnje novinarskog sadržaja.

Medijske kuće nisu znale naplatiti svoj proizvod i medijski sadržaj na internetu, niti su uspijevale privoljeti čitaoce da ga plate. Čitaoci su bili naviknuti da je internet besplatan, a na njihovom medijskom sadržaju zarađivale su kompanije poput Googlea i Facebooka. Uz stalan pad štampanih izdanja, to je štampane medije dovelo pred velike izazove, koje mnogi nisu uspjeli preživjeti. Prema tome, naglasak ovogodišnje konferencije stavlja se upravo na digitalizaciju medija, promjene koje doživljavaju elektronski sa jedne, i štampani mediji sa druge strane. Problem opstanka, paralele “starog i novog” vremena.

Osim toga, nova naučno tehnološka otkrića izazvala su promjene u razvoju tercijalnog sektora odnosno uslužnih djelatnosti. Zato se novo doba naziva postindustrijsko doba ili informatičko doba. U njemu se razvija globalizacija i velika ekonomska polarizacija između sjevera i juga svijeta.

Prodori nauke i visoke tehnologije postala su osnovna obilježja postindustrijskog doba. Prioritet dobijaju one tehnologije koje primjenjuju nauku, znanje i informacije, a štede radnu snagu, sirovine i prirodnu sredinu. Postindustrijsko doba donijelo je brojna obiljeležja koja možemo podeliti u tri grupe: prestruktuiranje proizvodnje, globalna međuzavisnost i novi globalni problemi.

Na konferenciji ćemo pokušati dati značaj dematerijalizaciji novca, “just-in-time” proizvodnji, nestanku fizičkog kapitala i e-poslovanju u ekonomiji a što zahtijeva reorganizaciju poslovnih organizacija kroz primjenu informatičke tehnologije i Interneta. Važno je pomenuti i da se ljudski rad u postindustrijsko doba se značajno promijenio u različitim dimenzijama i na različitim nivoima, odnosno i u formi i u sadržaju. Dogodile su se i promjene u funkciji elemenata društvenih sistema zbog nove podjele rada obilježene daljnjom specijalizacijom, potrebom za višim obrazovanjem i diferencijacijom postojećih djelatnosti i zanimanja, ali i nastankom sasvim novih djelatnosti (tercijarizacija) te nestankom starih, sada nepotrebnih (deindustrijalizacija). Zatim, dogodila se promjena i u granicama društva i njegove i okoline, ali i u okolini samoj.

Pozivamo Vas da iskustva i naučna saznanja, do kojih ste došli u procesu istraživanja, predočite naučnicima i stručnjacima iz različitih oblasti u okviru glavne teme za pisanje radova:

 • Digitalizacija medija
 • Opstanak štampanih medija
 • Tehnološke inovacije i mediji
 • Etički izazovi digitalizacije
 • Modeli pretplate
 • Jezik Interneta
 • Sloboda medija
 • Novi mediji
 • Budućnost radija
 • Terorizam i mediji
 • Migracije i ekonomije
 • Buduća slika Evrope
 • Izazovi tehnoloških inovacija
 • Globalni mediji i mladi
 • Korporativni kapitalizam i mediji
 • Etika i globalizacija
 • Autorska prava
 • Uticaj medija na djecu
 • Javni servisi u tržišnoj ekonomiji
 • Odnos politike i medija
 • Uloga i značaj medija u ekonomiji
 • Obrazovanje i digitalizacija medija
 • Zaštita životne sredine i obrazovanje
 • Ekološki menadžment i društvena odgovornost
 • Opismenjavanje u ekonomiji
 • Društvene inovacije i preduzetništvo
 • Outsourcing u globalnoj ekonomiji
 • Nestandardni oblici zapošljavanja
 • Odliv mozgova iz zemalja u razvoju
 • Virtualizacija preduzeća
 • Upravljanje procesom tranzicije ka održivoj potrošnji
 • Privatno vlasništvo i ekonomski rast –ograničenja i izazovi
 • Digitalna transformacija gradova – stvaranje pametnih gradova
 • Izrada i primjena e-marketinške strategije u poslovanju preduzeća
 • Ekonomske implikacije migracija
 • Inovacije budućnosti – trendovi, prilike
 • Korištenje novih medija u internoj komunikaciji
 • Teorija igara i njezina upotreba u rješavanju ekonomskih problema
 • Značaj i vrednovanje intelektualnog kapitala u okviru nematrijalne imovine
 • Primjena moderne informacijske i komunikacijske tehnologije
 • Integrisani urbani razvoj

Pozivamo Vas da uzmete učešće u radu skupa, sa ili bez rada. Učesnici koji žele da učestvuju sa radom, treba da pošalju prijavu na e-mail medijiiekonomija@blc.edu.ba (subjekt: međunarodna konferencija).

Uputstvo autorima za izradu radova:

 • Referat za naučnu konferenciju treba biti obima do 10 strana A-4) pisanog na maternjem i/ili engleskom jeziku (Times New Roman, 12 pt, prored 1,5, margine 2,5, naslovi velika slova).

Kotizaciju za učešće na Konferenciji za autore u iznosu od 50 KM (25 evra), a za koautore 30 KM (15 evra),  potrebno je uplatiti na žiro račun BLC-a broj 154921 – 2002636872 kod Intesa Sanpaolo banka, sa naznakom za naučni skup „Digitalizacija medija i ekonomija postindustrijskog doba“

KotizacijaKotizacija za autoreKotizacija za koautoreKotizacija za magistrante i doktoranteKotizacija za učesnike bez rada
do 25.8.2015.50 KM (25 evra)30 KM (15 evra)30 KM ( 15 evra)20 KM ( 10 evra)

Rokovi:

 • –        rok za predaju sažetka rada:                     15.07.2018.
 • –        rok za prijem kompletnog rada                30.07.2018.
 • –        rok za recenzije i odgovore autorima       25.08.2018.
 • –        uplata kotizacije                                            01.09.2018.

Svi radovi biće štampani prije konferencije u Zborniku radova https://www.blc.edu.ba/mes-2015/

Troškove smještaja snose učesnici Konferencije, a detalje o preporučenom smještaju moguće je naći na web stranici Turističke organizacije grada Banja Luka http://www.banjaluka-tourism.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=113:hotel-bosna&Itemid=64&lang=en

PREUZMITE DOKUMENT

Visokoškolska ustanova „Banja Luka College“ vas poziva na učešće na Trećoj međunarodnoj naučnoj konferenciji Mediji i ekonomija

MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA MEDIJI I EKONOMIJA – MES 2017

pod nazivom „Medijska i finansijska pismenost

Poziv

za učešće na Trećoj međunarodnoj naučnoj konferenciji Mediji i ekonomija koja će se održati 15.9.2017. na Visokoškolskoj ustanovi „BANJA LUKA COLLEGE“ u Banjoj Luci.

Organizatori Konferencije su Visokoškolska ustanova „Banja Luka College“, Fakultet za menadžment u Sremskim Karlovcima Univerziteta Union Nikola Tesla“ Beograd i Visoka škola modernog biznisa Beograd

Tema naučnog skupa je „Medijska i finansijska pismenost. Pozivamo vas da naučna saznanja i iskustva do kojih ste došli u procesu istraživanja, predočite naučnicima i stručnjacima iz različitih oblasti u okviru glavne teme za pisanje radova:

 • Medijska pismenost
 • Finansijska pismenost
 • Obrazovanje mladih
 • Tehnološke inovacije i mediji
 • Etički izazovi
 • Novi mediji
 • Budućnost radija
 • Terorizam i mediji
 • Migracije i ekonomije
 • Buduća slika Evrope
 • Uloga medija u migrantskoj krizi
 • Izazovi tehnoloških inovacija
 • Globalni mediji i mladi
 • Korporativni kapitalizam i mediji
 • Etika i globalizacija
 • Javni servisi u tržišnoj ekonomiji
 • Odnos politike i medija
 • Uloga i značaj medija u ekonomiji
 • Obrazovanje i globalni mediji

Radujemo se vašem dolasku.

pdf

Poziv za učešće

Invitation

Visokoškolska ustanova „Banja Luka College“ vas poziva na učešće na Drugoj međunarodnoj naučnoj konferenciji Mediji i ekonomija

MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA MEDIJI I EKONOMIJA,

pod nazivom „Etika u medijima i poslovanju

Druga međunarodna naučna konferencija Mediji i ekonomija, pod nazivom “Etika u medijima i poslovanju” biće održana na Visokoj školi “Banja Luka College” 15. septembra 2016. godine u Amfiteatru akademaca. (prizemlje BLC-a, Miloša Obiliča 30.)

Zahvaljujući prošlogodišnjem doprinosu brojnih kolega, naučnih radnika, ova konferencija je prepoznata u regionu kao kvalitetna i stoga želimo da opravdamo povjerenje učesnika i zadržimo postojeći status, te nagalašavamo da će i ovogodišnja konferencija MES 2016 okupiti stručnjake iz najmanje osam zemalja.

Ovogodišnja konferencija je dobila i zvaničnog medijskog pokrovitelja, javni RTV servis, Radio Televiziju Republike Srpske, što znači da će i medijska pokrivenost događaja opravdati značaj same konferencije.

Zahvaljujemo dragim kolegama, učesnicima Druge međunarodne naučne konferencije MES 2016, koji su već poslali radove i potvrdili dolazak u Banju Luku, te se radujemo razmjeni iskustava i druženju.

Molimo sve zainteresovane da, ukoliko to još nisu učinili, potvrdite vaše učešće na ovogodišnjem MES-u na mail medijiekonomija@blc.edu.ba, blc@teol.net ili svetlanadg@blc.edu.ba, a u cilju što bolje organizacije ovog, nama veoma dragog susreta.

Podsjećamo da Međunarodnu konferenciju MES 2016 organizuje Visoka škola „Banja Luka College“, Banja Luka i Fakultet za menadžment u Sremskim Karlovcima, Univerziteta „Union Nikola Tesla„ Beograd.

Radujemo se vašem dolasku.

pdf

PLAKAT MES 2016


Poziv

za učešće na Drugoj međunarodnoj naučnoj konferenciji Mediji i ekonomija, koja će se održati 15.9.2016. na Visokoškolskoj ustanovi  „BANJA LUKA COLLEGE“ u Banja Luci.

Organizatori Konferencije su Visokoškolska ustanova „Banja Luka College“ i Fakultet za menadžment u Sremskim Karlovcima, Univerziteta Union Nikola Tesla„ Beograd

pdf

Poziv za učešće

Invitation

Konferencija „Mediji i ekonomija“,

Organizacioni odbor poziva sve zainteresovane da učestvuju u radu Prve međunardone naučne konferencije Mediji i ekonomija, pod nazivom „Globalni mediji i društveno odgovorno poslovanje“. Konferenciju organizuje  Visoka škola „Banja Luka College“  15. septembra u 14. časova.

Do sada je svoje učešće na Konferenciji potvrdilo više od 50 naučnih radnika iz svih republika bivše Jugoslavije, Bugarske, Albanije i Rusije.

pdf MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA MEDIJI I SAVREMENA EKONOMIJA – AGENDA

 
 

Prva međunarodna naučna konferencija Mediji i savremena ekonomija, pod nazivom

„Globalni mediji i društveno odgovorno poslovanje“

Visoka škola „Banja Luka College“, Miloša Obilića 30, Banja Luka

Amfitetar akademaca, prizemlje fakulteta

15. septembra 2015. u 14.00

Tema konferencije:

Globalni mediji današnjice pokazuju potpunu globalizaciju, a posebno tržišne ekonomije. Tehnološke inovacije u procesu globalizacije u sferi medija povećane su novim medijskim tehnologijama. Uporedo sa tehnološkim promjenama, dogodile su se i promjene u sferi ideologije i ekonomije koje su se direktno reflektovale na stanje na medijskoj sceni.

Globalčizacijski gledano, korporativni kapitalizam je dobio veliku moć, dok je istovremno sveprisutna korporativna ideologija koja se legitimiše starim principima individualizma, slobode izbora, ljudskih prava, i sl.

Prema tome, evidentno je da postoji veza između korporativnog kapitala i globalnih medija. Konstantna prisutnost reklama u aznim formama pretvaraju publiku u masu potencijalnih potrošača. Usled veze između kapitala, sa jedne, i medija, sa druge strane, tendencija komercijalizacije medija se intenzivirala paralelno sa intenziviranjem aktivnosti korporativnog kapitalizma.

Ekstremna komercijalizacija medija, koncetracija medijskih kuća u grupu od nekoliko svjetskih medijskih konglomerata vodi slabljenju konkurentske pozicije javnih emitera. Javni servisi zbog velike konkurencije privatnih medijskih kuća počinju da gube publiku, dolaze u situaciju u kojoj moraju da se odluče ili za komercijalizaciju koja će im donijeti ekonomski opstanak ili okrilje vladajućih partija, ali koja će ih istovremeno udaljiti od njihove primarne funkcije javnog servisa, ili za otpor komercijalizaciji i na taj način sebe osude na ekonomsku propast.

Globalni mediji u savremenom društvu doprinose rasprostiranju dominatne korporativne ideologije, prenošenja određene kulture kao sume načina života, vrednosnih orijentacija, stila života, pogleda na svijet itd. Međutim, globalni mediji imaju i političku ulogu, gdje  prenosee određene političke ideologije, definišu svjetski poredak, prezentuju gubitnike i pobjednike, dobre i loše, i sl.

Prema tome, veza iumeđu medijskih konglomerata i korporacija, dovodi do toga da su mediji prinuđeni da podupiru i podstiču razvoj potrošačke kulture i stila života, kao i samu korporativnu ideologiju. Globalni mediji su najefikasnije sredstvo za prenošenje ideja i vijednosti, kao i njihovo rasprostiranje širom svijeta.

Poziv za učešće     pdf

Invitation