Međunarodna naučna konferencija Mediji i ekonomija International Scientific Conference Media and Economy
septembar, 2021.

ZBORNIK RADOVA

 1. DIZAJN AMBALAŽE ZA HRANU I UPOTREBA SPECIJALNIH TEHNIKA U ŠTAMPI NA REGIONALNOM TRŽIŠTU Aleksandar Babić
 2. EKOLOŠKO PRAVO U FUNKCIJI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE Veljko Đukić, Ognjen Đukić, Biljana Đukić
 3. EKONOMSKI VPLIV UVEDBE POPOLNE ENETERALNE PREHRANE V DOMU STAREJŠIH OBČANOV Tisa Dobovšek
 4. ETIČKI PROBLEMI U OGLAŠAVANJU Alma Zaimović
 5. ETIKA I GLOBALIZACIJA U BANKARSTVU Jasmina Poštin, Vesna Ćilerdžić, Aleksandra Jagodić Rusić, Hadži Strahinja Stojković
 6. GLOBALNI LANCI PROIZVODNJE I EKONOMSKE SLOBODE U ZEMLJAMA U RAZVOJU Nikola Vidović
 7. MEĐUNARODNOPRAVNI SUBJEKTIVITET U USLOVIMA GLOBALIZACIJE Željko Petrović
 8. NEVERBALNA KOMUNIKACIJA KAO MODEL SOCIJALNE INTERAKCIJE Mihajlo Manić
 9. NUŽNOST UPRAVLJANJA FINANSIJSKIM RIZICIMA U NEIZVESNOM POSLOVNOM I GLOBALNOM OKRUŽENJU Brankica Todorović
 10. OBRAZOVANJE ZA PODUZETNIŠTVO – POKRETAČ KONKURENTNOSTI U BOSNI I HERCEGOVINI Jozo Piljić
 11. PRAKTIČNA PRIMJENA STATISTIČKIH METODA U POSLOVNOM OKRUŽENJU Zorana Agić
 12. PROBLEM FINANSIRANJA JAVNIH EMITERA Svetlana Dušanić – Gačić
 13. SOCIAL MEDIA AND YOUTH Amra Kurešepi
 14. ULOGA I ZNAČAJ EKONOMSKE PROPAGANDE U MEDIJSKOJ PROMOCIJI PREDUZEĆA Aleksandar Lukić, Milan Novović
 15. UPOTREBA MEDIJSKIH SADRŽAJA U NASTAVI STRANIH JEZIKA NA NEMATIČNIM FAKULTETIMA Vesna Đurović, Zorana Agić, Slavica Išaretović
 16. UTICAJ DIGITALNIH MEDIJA NA DJECU Sanda Milošević
 17. UTICAJ I ZNAČAJ REGULATORNOG KAPITALA NA BANKARSKI SEKTOR REPUBLIKE SRPSKE Vitomir Slijepčević
 18. UTICAJ PANDEMIJE COVID – 19 NA DOP SPORTSKIH CENATARA Simona Joksimović
 19. UTICAJI LJUDSKIH RESURSAI I IT-TEHNOLOGIJA NA HOTELIJERSTVO U 21.VEKU Denis Stojkanović, Zdravka Petković
 20. UTJECAJ KAIZEN JAPANSKE FILOZOFIJE POSLOVNOG USPJEHA NA EKONOMSKE PERFORMANSE I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI PREDUZEĆA Edin Arnaut, Admir Rizvan
 21. ZNAČAJ ODVAJANJA MENADŽMENTA OD PRIVATNOG VLASNIŠTVA ZA RAZVOJ POSLOVANJA U SAVREMENIM EKONOMSKIM USLOVIMA Denis Stojkanović, Zdravka Petković
 22. ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ ТОКОМ ПАНДЕМИЈЕ- ИНФОРМАЦИЈА ИЛИ ДЕЗИНФОРМАЦИЈА Хатиџа Бериша, Јелена Митић
 23. МОРАЛНИ ИЗАЗОВИ САВРЕМЕНИХ ПРОЦЕСА ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ КАО ПОТЕНЦИЈАЛНА ОКОСНИЦА ОПШТЕГ ДРУШТВЕНОГ РАЗВОЈА Драгор Заревски
 24. ОПСТАНАК ШТАМПАНИХ МЕДИЈА Александра Броћета
 25. СПЕЦИФИКИ НА ИНТЕРНЕТ ДИСКУРСА В РОЛЯТА МУ НА НОВ ФУНКЦИОНАЛЕН СТИЛ НА КНИЖОВНИЯ ЕЗИК Вяра Найденова

Događaj je okupio naučne radnike iz zemlje i okruženja, koji su razmijenili stečena iskustva tokom rada i istraživanja.

Organizatori Konferencije su Visokoškolska ustanova „Banja Luka College“, Fakultet za menadžment u Sremskim Karlovcima, Univerziteta „Union Nikola Tesla„  Beograd i Visoka škola modernog biznisa Beograd.

ZBORNIK RADOVA

 1. ANALIZA SPOLJNOTRGOVINSKOG BILANSA BOSNE I HERCEGOVINE Vanja Šušnjar Čanković, Zorana Agić
 2. ETIKA KAO PRETPOSTAVKA OBJEKTIVNOG FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA I RAZVOJA RAČUNOVODSTVENE PROFESIJE Jozo Piljić
 3. IDENTIFIKACIJA I ANALIZA ONLINE PORTALA KOJI PROMOVIŠU MEDIJSKU PISMENOST PUTEM FACEBOOKA Seid Jusić
 4. ISHODI UČENJA U OBRAZOVNOM I RADNOM KONTEKSTU Rajko Macura, Nenad Novaković, Slavoljub Vujović
 5. KORIŠTENJE DIGITALNIH MEDIJA U OBRAZOVNOM PROCESU VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA U BOSNI I HERCEGOVINI Sreten Tešanović, Lazo Kukobat, Nataša Šobot, Bojan Hrstić
 6. MEDIJSKE KOMPETENCIJE U ŠKOLI Sanda Milošević
 7. MOŽDANA FILTRACIJA U KOMUNIKACIJI Branislav R. Tanasić.
 8. ŠIRENJE GOVORA MRŽNJE POZIVAJUĆI SE NA SLOBODU GOVORA IDENTIFIKACIJA I ANALIZA ONLINE PORTALA KOJI ŠIRE GOVOR MRŽNJE Sanela Porča
 9. REFORME, PROBLEMI I BUDUĆNOST EUROPSKE UNIJE Željko Petrović
 10. PROFITABILNOST BANAKA KAO USLOV DUGOROČNE STABILNOSTI BANKARSKOG SEKTORA REPUBLIKE SRPSKE Vitomir Slijepčević, Kenan Galijašević
 11. POLITICAL-LEGAL PERSPECTIVE OF DEVELOPMENT OF THE FORMER REPUBLIC OF YUGOSLAVIA Slobodan Petrović , Andrija Blanuša
 12. POGLED NA ZNAČAJ I AKTUELNOST RAČUNOVODSTVENIH INFORMACIONIH SISTEMA U SAVREMENOM POSLOVNOM OKRUŽENJU Aleksandra Mitrović, Marko Milašinović
 13. ODGOVORNOST MEDIJA PREMA JAVNOSTI Svetlana Dušanić – Gačić
 14. OBRAZOVANJE U FUNKCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA Veljko Đukić, Ognjen Đukić, Biljana Đukić
 15. THE ROLEOF NEW MEDIA IN THE HUMAN RESOURCES RECRUITMENT AND SELECTION PROCESS Branislav Sančanin, Sofija Sančanin
 16. TRG STANOVANJSKIH NEPREMIČNIN V SLOVENIJI PO GOSPODARSKI IN FINANČNI KRIZI Malči Grivec
 17. UPOTREBA KOLABORATIVNIH ALATA ZA PODRŠKU GRUPNOM DONOŠENJU ODLUKA Mrkaljević Muhamed
 18. ZNAČAJ OBJEKTIVNOG FINANSIJSKOG IZVJEŠTAVANJA U USLOVIMA GLOBALIZACIJE Ljubiša Ševkušić
 19. БИБЛИОТЕЧКО – ИНФОРМАЦИОНА ДЈЕЛАТНОСТ У ЕРИ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ КРОЗ ПРИЗМУ МАРКЕТИНГ МИКСА Александра Броћета
 20. КЉУЧНЕ ОДРЕДНИЦЕ ЕКОЛОШКОГ МЕНАЏМЕНТА У РАЗВОЈУ ОРГАНСКЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ Милан Нововић, Јованка Поповић, Наташа Марјановић
 21. МОРАЛНИ ИЗАЗОВИ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ И САВРЕМЕНЕ ЕТИЧКЕ КОНЦЕПЦИЈЕ КРИТИЧКЕ ПЕДАГОГИЈЕ Драгор Заревски
 22. ШТАМПАНИ МЕДИЈИ-НА ПРЕЛАЗУ ОД СТАРОГ КА НОВОМ Маја Војиновић, Нада Торлак
 23. УТИЦАЈ ИНТЕРНЕТ ЗАВИСНОСТИ НА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ МЛАДИХ Михајло Манић, Слободан Симовић
 24. ТУРИСТИЧКА ДЕСТИНАЦИЈА У ФУНКЦИЈИ НОСИОЦА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ Славољуб Вујовић, Јелена Премовић, Рајко Мацура
 25. ПОТЕНЦИЈАЛНЕ МОГУЋНОСТИ МЕДИЈА У СУЗБИЈАЊУ ТЕРОРИЗМА Хатиџа Бериша, Жељко Гајић, Срђан Николић .
 26. ПОСЛОВИ У НАДЛЕЖНОСТИ ФУНКЦИЈЕ КОРПОРАТИВНЕ БЕЗБЕДНОСТИ Слободан Симовић, Михајло Манић
 27. ОДНОС АНТРОПОЦЕНТРИЗМА И ХОЛИЗМА КАО АНАЛОГОН ЕКОЛОШКЕ ЕТИКЕ И ПОЛИТИКОЛОГИЈЕ Станислав М. Томић
 28. МУЗИКА КАО НАСТАВНО СРЕДСТВО У НАСТАВИ СРПСКОГ КАО СТРАНОГ ЈЕЗИКА Дарка Хербез

 

 

ZBORNIK RADOVA MES 2018

 1. ARHIVIRANJE DIGITALNE FOTOGRAFIJE Aleksandar Babić, Miloš Babić
 2. FUNKCIONALNA ZNANJA U PROCESU OBRAZOVANJA – PUT KA IZGRADNJI KONKURENTSKE RADNE SNAGE Slaven Šalabalija
 3. IMPACT OF GDPR TO DIGITAL MEDIA Jasna Čošabić
 4. INTERNET KAO INFRASTRUKTURA EKONOMIJE POSTINDUSTRIJSKOG DOBA Veljko Đukić, Ognjen Đukić, Biljana Đukić
 5. INVESTICIJE I EKONOMIČNOST GRADNJE SPORTSKIH OBJEKATA ZA MEĐUNARODNA SPORTSKA NADMETANJA Rade Biočanin, Danislav Drašković
 6. JAVNA DIPLOMACIJA U MEDIJSKOJ ERI I KREIRANJE NACIONALNOG IMIDŽA DRŽAVE Marija Boban, Petar
 7. JEZIK EMOTIKONA I STIKERA U ONLAJN KOMUNIKACIJI Darka Herbez
 8. MEDIJI I NJIHOV UTICAJ NA RAD DRŽAVNIH INSPEKCIJA U REPUBLICI SRBIJI Sanja Stankov, Aleksandar Rakić
 9. OGLAŠEVALSKI TRG V SLOVENIJI Malči Grivec
 10. ON-LINE I OFF-LINE IZDAVAŠTVO Zoran Gazibarić
 11. OPERATIVNI RIZIK KAO POSLJEDICA DIGITALIZACIJE BANKARSKIH POSLOVA Zorana Agić, Svetlana Dušanić Gačić
 12. POSTUPNO UVOĐENJE STEM PODRUČJA U ŠKOLSKI KURIKULUM ILI MORA LI STEM BITI REVOLUCIJA Sanda Milošević
 13. PROVISIONS FOR THE DEVELOPMENT OF THE REGIONAL CENTER OF SPIRITUAL-MORAL AND PATRIOTIC EDUCATION OF YOUTH Sergiy Kovalevskyy, Ludmila Kosheva
 14. REGIONAL SCHOOL INDUSTRIAL PARK Sergiy Kovalevskyy, Olena Kovalevska
 15. REGIONALNA EKONOMSKA PROBLEMATIKA REPUBLIKE SRBIJE U SAVREMENIM USLOVIMA Alma Dobardžić, Eldin Dobardžić
 16. STAVOVI MEDICINSKIH SESTARA I STUDENATA SESTRINSTVA O ODLIVU ZDRAVSTVENOG KADRA Vitomir Slijepčević Kenan Galijašević
 17. STRATEGIJSKI EKO (GREEN) MENADŽMENT – BEZBEDNOSNA DIMENZIJA Safet Korać
 18. TEORIJA IGARA NA PRIMERU TRGOVINSKIH ODNOSA IZMEĐU SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA I NARODNE REPUBLIKE KINE Slavica Stamenić
 19. UPRAVLJANJE INFORMACIONIM SISTEMIMA U ZDRAVSTVENIM ORGANIZACIJAMA, SA PERSPEKTIVAMA RAZVOJA Jelena Krstić Ranđić, Žarko Rađenović, Ivana Zdravković
 20. UPRAVLJANJE VREMENOM – FAKTOR USPJEŠNOSTI KOMPANIJA Nenad Novaković, Rajko Macura, Malči Grivec
 21. UTICAJ MEDIJA NA DJECU I OMLADINU Sreten Tešanović, Biljana Rađenović-Kozić, Lazo Kukobat, Brana Komljenović
 22. UTICAJI MEDIJA I MOBINGA NA ZAPOSLENE U REPUBLICI SRBIJI Sanja Stankov, Aleksandar Rakić
 23. VIRTUELNE DRUŠTVENE MREŽE I NJIHOVA REFLEKSIJA NA DRUŠTVENU STVARNOST Sanela Porča
 24. ZAŠTITA GLEDATELJAPUBLIKE U KONTEKSTU SPREČAVANJA MANIPULACIJE PUTEM MEDIJA Seid Jusić
 25. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE KAO KOMPONENTA ODRŽIVOG RAZVOJA SA OSVRTOM NA ZNAČAJ EKOLOŠKIH INDIKATORA Dubravka Bradić
 26. ZNAČAJ I VREDNOVANJE INTELEKTUALNOG KAPITALA U OKVIRU NEMATERIJALNE IMOVINE Aleksandra Broćeta
 27. ZNAČAJ UNUTARNJEG FUNKCIONIRANJA BOSNE I HERCEGOVINE U INTEGRACIJSKOM PROCESU PREMA EU Jelena Ljubas Ćurak
 28. МЕДИЈСКА ПИСМЕНОСТ СРЕДЊОШКОЛАЦА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ Славица Ишаретовић
 29. МЕДИЈСКА ЦЕНЗУРА СЛОБОДА НАСУПРОТ ОДГОВОРНОСТИ Михајло Манић, Слободан Симовић
 30. НЕСТАНДАРДНИ ОБЛИЦИ ЗАПОШЉАВАЊА У МЕДИЈИМА Момчило Јокић, Љиљана Манић, Дуња Половина
 31. ТЕРОРИЗАМ САВРЕМЕНА ПРЕТЊА СПОРТУ – УТИЦАЈ МЕДИЈА Слободан Симовић, Михајло Манић

Međunarodna naučna konferencija „Mediji i ekonomija“ održana je i ove godine na Visokoj školi „Banja Luka College“, uz podršku Ministarstva nauke i tehnologije RS, NLB banke i Novinske agencije RS, kao i brojnih predstavnika struke i nauke. Organizatori treće po redu konferencije su Visokoškolska ustanova „Banja Luka College“, Fakultet za menadžment u Sremskim Karlovcima Univerziteta „Union Nikola Tesla“ Beograd i Visoka škola modernog biznisa Beograd. Ovogodišnja tema bila je „Medijska i finansijska pismenost“. 

ZBORNIK RADOVA MES 2017

 1. ANALIZA TEHNIČKOG ASPEKTA DIGITALNOG NOVCA Mladen Rajko, Marijan Tomašić
 2. BSC SOFTWARE TO EFFICIENCY AND PERFORMANCE Predrag Pravdić, Rada Kučinar
 3. BUDUĆNOST POLITIKE PROŠIRENJA EVROPSKE UNIJE NA ZEMLJE ZAPADNOG BALKANA NAKON ODLUKE VELIKE BRITANIJE DA NAPUSTI EU Slavica Stamenić
 4. BUDUĆNOST RADIJA Aleksandra Broćeta
 5. DEVELOPING CRITICAL CONSCIOUSNESS TO ASSIGNING QUESTIONSALWAYS EXAMINE’S ALL IN LIFE. – WHY Sanja Stankov, Aleksandar Rakić, Jasmina Bajić
 6. ETIČKA PITANJA U SAVREMENIM PREDUZEĆIMA Dajana Radujković
 7. FINANSIJSKA (NE)PISMENOST MLADIH U REPUBLICI SRPSKOJ Zorana Agić, Vesna Đurović
 8. FUTURE IMAGE OF EUROPE PERSPECTIVES ON THE EU ENLARGEMENT OF SERBIA Aleksandra Plazinić, Mitar Božić
 9. GLOBALIZACIJA SEKTORA PRIVATNE BEZBEDNOSTI I DRUŠTVENA ODGOVORNOST Slobodan Simović
 10. INOVACIJE I INOVATIVNOST U MALIM PREDUZEĆIMA U SLOVENIJI Maja Mirosavljević
 11. IZAZOVI U IMPLEMENTACIJI ELEKTRONSKIH JAVNIH NABAVKI U CRNOJ GORI Mersad Mujević
 12. LINGVISTIKA U NEVERBALNOJ KOMUNIKACIJI Nada Starčević Sabadini
 13. MASOVNE KOMUNIKACIJE I TERORIZAM – BORBA ZA PUBLICITET Slobodan Simović
 14. MEDIJSKA PISMENOST Aleksandra Brakus, Jovana Cvjetićanin
 15. MIGRANTI I MEDIJI (pregled istraživanja u Njemačkoj) Sanda Milošević.
 16. MOGUĆNOSTI DRUŠTVENIH MEDIJA U OSTVARIVANJU MARKETINŠKIH CILJEVA PREDUZEĆA Goran Dašić, Ivana Stojanović
 17. NEETIČNOST ILI FINANSIJSKA NEPISMENOST U IZVJEŠTAJIMA NEZAVISNIH REVIZORA Vitomir Slijepčević
 18. O JEZIKU NA INTERNETU Darka Herbez
 19. OBRAZOVANJE I JAVNI RTV SISTEM BIH Svetlana Dušanić Gačić , Vesna Đurović
 20. ODNOS SLOVENSKIH ŠTUDENTOV DO VARČEVANJA Malči Grivec
 21. ORGANIZACIONA KULTURA I MOTIVACIJA Zorka Jugović, Bojana Ilišević, Melanija Ilić, Branka Kolar Mijatovic
 22. OWNERSHIP STRUCTURE AND MEDIA CONTROL IN SERBIA Sanja Stankov, Aleksandar Rakić, Jasmina Bajić
 23. POKRET KAO DOMINANTNA STRUKTURA VIZUELNE SLIKE Miloš Babić
 24. POSLOVNA ETIKA I DRUŠTVENA ODGOVORNOST U SVJETLU GLOBALNIH EKONOMSKIH TRENDOVA Rajko Macura, Slavoljub Vujović
 25. PRIKAZ LIDERSTVA U USPEŠNIM INOSTRANIM KOMPANIJAMA Marina Gajić Glamočlija
 26. PRILOG LIDERSKOJ PISMENOSTI PREZENTACIJA PROJEKTA GLOBE I REZULTATA ISTOČNOEVROPSKOG KLASTERA Slobodan Adžić, Marijana Milunović, Aleksandra Jagodić
 27. RAZUMEVANJE PRIRODE NOVCA KAO ELEMENTARNA PRETPOSTAVKA FINANSIJSKE PISMENOSTI Mladen R. Perić
 28. REKLAMA, PROPAGANDA I DEZINFORMACIJA KAO VID MANIPULATIVNE PRAKSE Mihajlo P. Manić, Aleksandar Aleksić
 29. SAVREMENI TRENDOVI I ODRŽIVI RAZVOJ Nenad Novaković
 30. TEHNOLOŠKE INOVACIJE, NOVI MEDIJI I MEĐUNARODNA SURADNJA IZVJEŠTAJNIH SLUŽBI U BORBI PROTIV TERORIZMA OD RAZMJENE INFORMACIJA DO ZAJEDNIČKIH OPERACIJA Marija Boban, Matko Tomas
 31. UTICAJ ODNOSA MEDIJA I POLITIKE NA JAVNOST Jovo Vilendečić, Simeun Vilendečić
 32. ŽIVOTNA SREDINA I PRIRODNI RESURSI – PRIORITETI ODRŽIVOG RAZVOJA SRBIJE Biljana Ilić, Dragan Mihajlović, Marija Stevanović
 33. МЕДИЈСКА ПИСМЕНОСТ СРЕДЊОШКОЛАЦА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ Славица Ишаретовић.
 34. МЕДИУМИТЕ И ЕКОНОМИЈАТА Ивана Тодевска

pdf

ZBORNIK RADOVA

Međunarodna naučna konferencija Mediji i ekonomija,

International Scientific Conference Media and Economy

 1. BSCABC EFFICIENCY AND PERFORMANCE STRATEGY Predrag Pravdić, Rada Kučinar
 2. DRUŠTVENI ZNAČAJ KORPORATIVNE BEZBEDNOSTI Duško Tomić, Marlema Milićević
 3. EFEKTI AKTIVNIH RADNIH POLITIKA NA TRŽIŠTE RADA Rajko Macura, Iva Konda, Slobodan Popović
 4. EKOLOŠKI MENADŽMENT I DRUŠTVENA ODGOVORNOST FAKTOR POVEĆANJA EFIKASNOSTI ILI PREPREKA U POSLOVANJU SAVREMENIH PREDUZEĆA Jelica Rastoka
 5. EKONOMIKA KULTURE U MEDIJIMA – ZAKONSKIM RJEŠENJIMA EKONOMISATI U KULTURI I MEDIJIMA Nenad Novaković, Nikola Novaković
 6. ETIČKI ARGUMENT ZA UVOĐENJE KONCEPTA DRUŠTVENO ODGOVORNOG POSLOVANJA KOMPANIJA Jasmina Gligorijević, Dubravka Bradić, Duško Kostić
 7. ETIČNOST U ODNOSU MUŠKIH I ŽENSKIH LIKOVA U ROMANIMA D. H. LORENSA Vesna Đurović
 8. FACEBOOK U SLUŽBI DRŽAVE „Microsoft Skills Centers“ Ranko Markuš
 9. FILM KAO NASTAVNO SREDSTVO U NASTAVI SRPSKOG KAO STRANOG JEZIKA Darka Herbez
 10. GLOBALNI ORGANIZOVANI KRIMINAL KAO SIGURNOSNA PRIJETNJA ODRŽIVOM RAZVOJU Edin Čolaković, Senta Čolaković
 11. ISTRAGA ZLOČINA UŽIVO AGENDA ONLINE MEDIJA Vedada Baraković
 12. KOMUNIKACIJSKE SPRETNOSTI SODOBNEGA MENEDŽERJA ZA KORPORATIVNO ODGOVORNOST Jasmina Starc, Malči Grivec
 13. MEDIJI KAO NAJVAŽNIJI FAKTOR U ŠIRENJU EKOLOŠKE SVESTI GRAĐANA Božidar Mihajlović, Zorka Jugović
 14. MEDIJSKA ETIKA Aleksandra Broćeta
 15. MODELIRANJE EFEKATA INOVATIVNOG PRISTUPA KREIRANJU PONUDE USLUGA NA POSLOVNI REZULTAT PREDUZEĆA U OBLASTI TELEKOMUNIKACIJA Landika Mirjana, Bojanić Radmila
 16. ODGOVORNOST ONLAJN MEDIJSKIH PORTALA ZA KOMENTARE ČITALACA Jasna Čošabić
 17. ODNOS POTROŠNIKOV DO OGLASNIH SPROÈIL CONSUMERS Malči Grivec, Jasmina Starc
 18. PLASIRANJE PROIZVODA U FILM Aleksandar Babić, Miloš Babić
 19. POSLOVNA ETIKA U OBLASTI PRIVATNE (KORPORATIVNE) BEZBEDNOSTI Slobodan Simović,, Kristina Soković
 20. POSLOVNA ETIKA U OBRAZOVANJU ODRASLIH Svetlana Dušanić Gačić, Vanja Šušnjar Čanković
 21. RAZLOZI ZA KASNO OTKRIVANJE NEETIČNOSTI I ZLOUPOTREBA U BANKAMA Vitomir Slijepčević
 22. SOCIJALNE ZADRUGE U FUNKCIJI SMANJENJA NEZAPOSLENOSTI Slađana Pavlović, Simona Zelli, Rajko Macura
 23. ULOGA DRŽAVE U PREVAZILAŽENJU ETIČKIH, RELIGIJSKIH I KULTUROLOŠKIH RAZLIKA, SA ASPEKTA UTICAJA GLOBALNIH MEDIJA I MEĐUNARODNOG FAKTORA, KAO MERILO SAVREMENOSTI POLITIČKOG SISTEMA Sloboda
 24. ULOGA I ZNAČAJ MEDIJA ZA RAZVOJ INOVATORSTVA I PREDUZETNIŠTVA Ana Lojić
 25. ULOGA NASTAVNIKA U IZGRADNIJI KRITIČKOG STAVA UČENIKA PRI IZBORU SADRŽAJA IZ MASOVNIH MEDIJA Sanda Milošević
 26. ULOGA SISTEMA OBRAZOVANJA U AFIRMACIJI PREDUZETNIŠTVA MLADIH Dijana Dakić
 27. UOKVIRIVANJE NAPADA NA EU MEDIJI U BiH I TERORISTIČKI NAPAD U BRUXELLESU Domagoj Galić
 28. UTJECAJ MEDIJA I MEDIJSKE TEHNIKE MANIPULACIJE JAVNIM ZNANJEM U INFORMACIJSKOM DRUŠTVU– POSTANAK I RAZVOJ Marija Boban, Ines Vrbat.
 29. VAŽNOST POSLOVNE ETIKE I DRUŠTVENE ODGOVORNOSTI U OBLASTI FINANSIJA Svetlana Dušanić Gačić, Zorana Agić
 30. ZNAČAJ INTERNETA KAO MEDIJA MARKETINŠKIH KOMUNIKACIJA I NJIHOV UTICAJ NA KREIRANJE STRATEGIJE POSLOVANJA Sanja Stankov Aleksandar Rakić,Jasmina Bajić
 31. УПОТРЕБА НА ИНФОРМАЦИСКО-КОМУНИКАЦИСКАТА ТЕХНОЛОГИЈА ВО ДЕЛОВНИТЕ СУБЈЕКТИ ВО ЗЕМЈИТЕ НА БАЛКАНОТ Daniela Karadakov