ZBORNIK RADOVA 2019

Događaj je okupio naučne radnike iz zemlje i okruženja, koji su razmijenili stečena iskustva tokom rada i istraživanja.

Organizatori Konferencije su Visokoškolska ustanova „Banja Luka College“, Fakultet za menadžment u Sremskim Karlovcima, Univerziteta „Union Nikola Tesla„  Beograd i Visoka škola modernog biznisa Beograd.

ZBORNIK RADOVA

ZBORNIK RADOVA 2018
ZBORNIK RADOVA 2017

Međunarodna naučna konferencija „Mediji i ekonomija“ održana je i ove godine na Visokoj školi „Banja Luka College“, uz podršku Ministarstva nauke i tehnologije RS, NLB banke i Novinske agencije RS, kao i brojnih predstavnika struke i nauke. Organizatori treće po redu konferencije su Visokoškolska ustanova „Banja Luka College“, Fakultet za menadžment u Sremskim Karlovcima Univerziteta „Union Nikola Tesla“ Beograd i Visoka škola modernog biznisa Beograd. Ovogodišnja tema bila je „Medijska i finansijska pismenost“. 

ZBORNIK RADOVA MES 2017

ZBORNIK RADOVA 2016
ZBORNIK RADOVA 2015